Junák – svaz skautů a skautek ČR

Z SkautWiki
(přesměrováno z Junák)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Junák je v prvé řadě český ekvivalent anglického slova "scout". Podle tohoto základního výrazu se pak jmenuje největší skautská organizace v Čechách, tj. Junák – svaz skautů a skautek ČR. Původní význam českého slova "junák" je statný mládenec. Pro české označení skauta použil toto slovo zakladatel českého Junáka A. B. Svojsík. Zatímco anglické slovo "scout" znamená průzkumník, zvěd.

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší organizací mládeže v ČR (2007) je součástí mezinárodního skautského hnutí. Řadí se k tradičním skautským organizacím, tj. aplikuje ve své činnosti původních deset skautských zákonů, na rozdíl od moderních skautů (od 70.let), kteří aplikují zkrácené skautské zákony.

Junák byl ve své historii celkem třikrát zakázán totalitními režimy: Nejprve za 2. světové války hitlerovskými okupanty, pak hned dvakrát komunistickým režimem (v letech 1950 a 1970). Junák byl obnoven v letech 1945, 1968 a 1989.

Organizace českého skautingu

Nejmenší jednotkou je družina (resp. posádka u vodních skautů). Skládá se obvykle z 5-8 dětí a v jejím čele je rádce (resp. kormidelník). Družiny tvoří oddíl. Oddíly jsou často odděleny podle pohlaví, nicméně koedukované oddíly se objevují stále častěji. Několik oddílů spolu vytváří skautské středisko (resp. přístav vodních skautů).

Věkové kategorie:

 • vlčata a světlušky (obvykle 6-11 let)
 • skauti a skauti (přibližně 11-16 let)
 • roveři a rangers (přibližně 16 - 21 let)
 • oldskauti (dospělí)

Oddíl obvykle tvoří pouze jedna kategorie, ale časté jsou též společné oddíly vlčat a skautů či světlušek a skautek a existují též koedukované oddíly. Roverské kmeny jsou zvláštní kategorií s množstvím odlišností.

Další skautské organizace

Z nejrůznějších důvodů (ideových, organizačních) kromě této organizace existují v ČR ještě další skautské organizace: Skaut – český skauting ABS ( http://www.skautabs.cz ), YMCA–SKAUT ČR ( http://www.ymca.cz/ ), Klub Pathfinder ( http://www.pathfinder.cz/ ), Svaz skautů a skautek České republiky ( http://www.svazskautu.cz ), Asociace skautů a skautek Evropy, Skautský oddíl Velena Fanderlika, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
 • duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.

Složení slibu mohou věřící skauti a skautky zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Vůdcovský (činovnický) slib

Před vydáním vůdcovského dekretu musí uchazeči složit vůdcovský slib v tomto znění:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,
vést a vychovávat mládež mi svěřenou
v duchu skautského slibu a zákona.

Věřící skauti mohou doplnit dovětek:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautský kroj

Skautský kroj se skládá ze skautské košile jednotného střihu, trojcípého skautského šátku s turbánkem a funkční šňůrky (žlutá - světlušky a vlčata, zelená - skauti a skautky, červená - roveři a rangers, bílá - činovníci a činovnice, tmavě modrá - oldskauti a oldskautky) s píšťalkou. Ke skautskému kroji také náleží kožený opasek s kruhovou přezkou, v jejímž středu je vyobrazena skautská lilie, v horní části je nápis „Junák“, ve spodní části přezky potom skautské heslo „Buď připraven!“

Košile

Do roku 2000 bylo možné vidět různé střihy košil. Oficiální byly košile tmavší pískové až medové barvy, neoficiálními, ale velmi rozšířenými potom byly košile armádní. Od roku 2005 jsou oficiální košile pouze košile pískové barvy jednotného střihu. (Léta 2000-2005 byla přechodným obdobím.) Na košilích jsou dvě náprsní kapsy a dva nárameníky. Levá (z čelního pohledu pravá) kapsa je důmyslně rozdělena na dvě poloviny. Jedna (úzká) je pro uložení píšťalky, druhá polovina pak pro uložení Členské průkazky. Z čelního pohledu na pravém nárameníku je uvázána funkční šňůra, která směřuje dolů a po mírném prohnutí je ukončena v levé (z čelního pohledu pravé) kapse.

Pískové košile jsou určeny pro pěší skauty. Vodní skauti pak mají košile stejného střihu, pouze barva je tmavě modrá.

Levý rukáv košile

Shora, asi centimetr pod začátkem rukávu je domovenka. Na té je vyobrazen název města či obce, ve které sídlí středisko daného majitele košile. Centimetr pod domovenkou se pak nachází číslo oddílu nebo písmena „RS“ („Rover Scout“) pro rovery a rangers. Další centimetr pod ním se nachází oddílový znak a dále je v pořadí znak družiny. Pod družinovým znakem se nachází funkční štítek.

Pravý rukáv košile

Shora, asi centimetr pod začátkem rukávu je znak Mezinárodní organizace skautingu (WOSM - World Organizaton of the Scout Movement - chlapecké hnutí / WAGGS - World Association Girl Guides and Girl Scouts - dívčí hnutí). Pod znaky mezinárodních hnutí se nachází splněné odborky, odbornosti, vlčci, světýlka a nášivky z absolvovaných kurzů. Z odborek má přednost zvláštní zkouška Tři orlí pera, která je našitá hned pod znakem mezinárodní organizace.

Přední díl košile

Nad pravou (z čelního pohledu levou) kapsou je umístěna Mezinárodní domovenka. Má obdélníkový tvar. Zleva je zde vyšitá státní vlajka a poté název země v angličtině. Nad Mezinárodní domovenkou je místo pro Příležitostní nášivky. Sem se dávají nášivky, které mají jen určitou platnost. Pod lem kapsy (doprostřed) přišíváme Liliový kříž pro věřící skauty.

Nad levou (z čelního pohledu pravou) kapsou je umístěn Slibový odznak. Pod ním jsou připevněny medaile a vyznamenání. Medaile a vyznamenání skládáme do řad nad sebe, maximálně do stejné šíře jako je náprsní kapsa. Na lem kapsy dáváme Lipové lístky. Ty označují léta strávená ve skautu od složení slibu. Tmavý mosazný lipový lístek představuje 1 rok, stříbrný 5 let, zlatý 10 let. Zlatý lipový list s číslem udává délku období, po kterou se majitel věnuje aktivnímu vedení mládeže. Nenahrazuje tedy lipové lístky bez čísla. Tyto dva druhy listů by se neměly kombinovat. Doprostřed kapsy umisťujeme odznaky splněných zkoušek (Nováčkovská zkouška, 1. a 2. stupeň skautské zdatnosti, odznak Lví skaut, Stříbrná a zlatá stopa) nebo dosažené činovnické kvalifikace (čekatelská, vůdcovská, instruktorská)

Funkční šňůra

 • žlutá - vlčata a světlušky (do 10 let)
 • zelená (u vodních skautů světle modrá) - skauti a skautky (od 10 do 15 let)
 • červená - roveři (od 15 let do splnění zkoušek)
 • bílá - činovníci
 • tmavě modrá - oldskauti a oldskautky

Kalhoty

Oficiální kalhoty jednotného střihu nejsou udány, proto se vybírají kalhoty jedné barvy. V zimním období hnědé nebo zelené dlouhé kalhoty, v letním období potom hnědé nebo zelené krátké kalhoty.

Obuv

Ke kroji se vybírají tmavé boty černé nebo hnědé barvy. Povoleny jsou také kanady, nebo v případě výprav trekové boty tmavých barev.

Pokrývka hlavy

Ke skautskému kroji náleží také pokrývka hlavy. Měla by mít zelenou nebo hnědou barvu (u vodních skautů modrou nebo bílou). K dostání jsou také skautské kšiltovky zelené barvy. Všechny pokrývky hlavy však musí obsahovat malou kovovou junáckou lilii, nebo odznak RS u Roverů a Rangers. Nejtypičtější skautskou pokrývkou hlavy je klobouk se širokou krempou převzatý od Kanadské jízdní policie.

Doporučená literatura

 • Tichák M. (1994) Po stopách skautů na Olomoucku. 1919-1994. 75 let olomouckého skautingu. - Okresní rada Junáka, Olomouc. ISBN 80-85973-46-4.

Související články

Externí odkazy