The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Český skauting

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Český skauting má dlouhou tradici, která však byla třikrát násilně přervána, jednou nacisty a dvakrát komunisty. Jeho hlavním proudem je junáctví založené středoškolským profesorem A. B. Svojsíkem, které se od klasického světového skautingu poměrně výrazně odlišuje jednak vyšším důrazem na vlastenectví a národovectví a zároveň nižším důrazem na duchovní rozměr, jednak tím, že je silně ovlivněn setonovským woodcraftem.

Ačkoliv junáctví je hlavním proudem českého skautingu a jeho zakladatel je proto často uváděn obecně jakožto zakladatel skautingu v Českých zemích, je třeba zdůraznit, že svojsíkovský skauting měl už od svého počátku nezávislé konkurenty. V roce 1938 sice došlo ke sloučení celého českého skautingu do jediného spolku Junák, ale šlo o pouze přechodný stav uměle vyvolaný vnějším tlakem, po sametové revoluci a obnovení skautingu v běžných podmínkách došlo opět k výrazné diverzifikaci a organizačnímu rozštěpení hnutí.

I dnes představuje hlavní proud českého skautingu junáctví reprezentované organizací Junák - svaz skautů a skautek ČR s 50 tisíci členy, existují zde ale i další skautské organizace, jejichž členské základny jsou ovšem podstatně slabší.

Historie

Za zakladatele českého skautingu je považován středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který založil jeho hlavní proud - junáctví a k němuž se jako ke svému ideovému otci a zakladateli odvolává většina současných českých skautských organizací. Svojsík zahájil budování junáctví v roce 1911, kdy inspirován návštěvou v Anglii založil první český skautský oddíl. Poté začal pracovat na vlastní výchovné metodě, když inspirací mu byly práce Roberta Baden-Powella a Ernesta Thompsona Setona a ke spolupráci přizval třicet českých osobností. V roce 1912 tak mohl uspořádat první český skautský tábor (proběhl v srpnu poblíž hradu Lipnice) a předevím vydat knihu Základy junáctví, která je pro junáctví tímtéž, co Scouting for Boys pro baden-powellovský skauting.

Svojsíkovo junáctví se od klasického baden-powellovského skautingu odlišuje především ve dvou aspektech. V prvé řadě klade nepřehlédnutelně vyšší důraz na vlastenectví a národovectví a zároveň nižší důraz na duchovní rozměr, což je jasně vidět už na jeho symbolech: Jiráskem zpracovaném znaku, v němž "chodský pes" odkazuje na idealizované Jiráskovy Chody, kteří měli být vzorem českých skautů, a skautském slibu, v němž v prvním bodě povinnost k Bohu a králi nahradila láska k vlasti.[1] Druhým výrazným specifikem českého skautingu je jeho silná ovlivněnost setonovským woodcraftem.[2]

Svojsík původně zamýšlel využít pro šíření junáctví a jeho ideálů Sokola, nakonec ale zjistil, že to není schůdná cesta, a tak v roce 1914 založil spolek Junák - český skaut. Vedle tohoto Svojsíkova spolku ještě za Rakouska-Uherska vznikly v Českých zemích ještě Hořejšího Psohlavci a Seifertovy Děti Živěny.[3]

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety.

 • 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
 • 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání republiky. Vzniká Skautská pošta.
 • 1919 Založen Svaz junáků - skautů RČS, na první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie s hlavou psa na štítě.
 • 1931 Slovanské jamboree v Praze.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.
 • 1940 28.října vydal K.H.Frank nařízení o rozpuštění Junáka.
 • 1945 Junák obnoven.
 • 1946 V Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
 • 1948-1950 Postupná likvidace Junáka komunisty.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1969 17.listopadu je na zasedání ÚV KSČ přijat základ budování Pionýra, čímž došlo ke třetí likvidaci skautingu v Česku.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS
 • 1997 Středoevropské jamboree Fénix v Praze.
 • 2002 první sliby Asociace skautů a skautek Evropy (MV ČR zaregistrována v roce 2004)
 • 2006 Středoevropské jamboree Orbis 2006 v Brně - Mariánském údolí.
 • 2007 Výročí vzniku celosvětového skautingu - 100 let - probíhají oslavy v Praze (šátková metropole), na Ivančeně a vyvrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii.

Šablona:Pahýl část

Současné skautské organizace v ČR

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR (Oficiální stránky Junáka). V současné době (2007) je Junák největší dětskou organizací v ČR s bezmála 50 000 členy.

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší) skautské organizace, které však narozdíl od Junáka nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGS:

vzor: jméno organizace (členství v mezinárodní organizaci; počet členů)

Odkazy

Externí odkazy

Doporučená literatura

 • Svojsík, Antonín Benjamin. Základy junáctví: Návod pro výchovu české mládeže na základě systému sira R. Baden-Powella „Scouting for boys“ a za laskavého přispění četných odborníků. Praha: Nakladatelství Merkur, 1991. ISBN 80-7032-001-X.
 • Tichák M. (1994) Po stopách skautů na Olomoucku. 1919-1994. 75 let olomouckého skautingu. - Okresní rada Junáka, Olomouc. ISBN 80-85973-46-4.
 • Skautem ve dvou zemědílech. Díl 2 / Frederick Russell Burnham ; Přeložil a upravil H. Jost. V Praze : Česká grafická Unie (1930) - Národní knihovny ČR

Reference

 • článek byl původně s jen lehkými změnami převzat z této verze stejnojmenného článku na české Wikipedii.