Welcome to the ScoutWiki Network

Tři orlí pera

Z SkautWiki
Přejít na: navigace, hledání
Nášivka Tří orlích per

Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky, které plní starší táborníci, zpravidla na letních táborech.

Zkouška se sestává z:

  • orlího pera mlčení – ( mlčenka ) 24 hodin vydržet nemluvit (ani hlasitě kašlat, kýchat apod.)
  • orlího pera hladu – ( hladovka ) 24 hodin bez jídla, pouze čistá voda (nebo hořký čaj) na pití
  • orlího pera samoty - ( samotka ) 24 hodin mimo tábor, s omezenou zásobou potravin, avšak s úkoly (např. pozorování tábora, dojít na nějaké místo a něco splnit ), které mu uloží vedoucí tábora, včetně přespání pod širákem. ( Někdy je tato zkouška, zvláště pro dívky dělána mimo noc. To znamená, že se na noc vrátí do tábora a plnění zkoušky pokračuje následujícího dne - proto má tedy varianta samotky 2 verze a to: 24 hodin a verzi 12 a 12 )

U skautů smí tuto zkoušku dělat pouze ti, kteří dovršili věk 14 let a zároveň mají splněný tzv. 1. stupeň.

Plnění Orlích per se liší oddíl od oddílu. V některých oddílech jsou zkoušky mlčení a hladu spojeny a zkouška samoty je rozdělena na den mimo tábor a přenocování pod širákem. Někdy bývá přehozeno pořadí prvních dvou zkoušek. V některých oddílech je taky k vidění to, že je k třem zkouškám je přidaná ještě další - zvláštní, nad rámec. Někde se zahajuje slavnostně na ranním nástupu celého tábora, a to tak, že zkoušený zabodne svůj nůž s cedulkou (popisem zkoušky a své přezdívky) do stožáru s vlajkou. Tak je osazenstvem celého tábora veřejně kontrolován, zda plní řádně podmínky své zkoušky.

Po splnění těchto tří náročných úkolů skauti dostanou oválnou nášivku na rukáv, které jsou, spolu s nášivkami o splnění odborných zkoušek pýchou o zdatnosti každého junáka.