Otevřít hlavní menu

Skautský zákon je jakési desatero, které by měl každý skaut dodržovat.

Je to vlastně obraz "ideálního skauta", ke kterému by se měl každý snažit přiblížit.

A zároveň je to pomůcka, díky které víme, nakolik se nám to daří.

Znění českého Skautského zákona

 • Skaut je pravdomluvný
 • Skaut je věrný a oddaný
 • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 • Skaut je veselé mysli
 • Skaut je hospodárný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Originální znění Skautského zákona

 • A Scout's honour is to be trusted
 • A Scout is loyal
 • A Scout's duty is to be useful and to help others
 • A Scout is a friend to all and a brother to every other scout, no matter to what social class the other belongs.
 • A Scout is courteous
 • A Scout is a friend to animals
 • A Scout obeys orders
 • A Scout smiles and whistles
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is clean in thought, word and deed

Překlad:

 • Skautská čest je být důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta, bez ohledu na to, k jaké společenské třídě ti druzí patří
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je přítelem zvířat
 • Skaut je poslušný
 • Skaut se usmívá a píská si
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Ukázky dalších znění Skautského zákona

Austrálie

 • A Scout is trustworthy
 • A Scout is loyal
 • A Scout is helpful
 • A Scout is friendly
 • A Scout is cheerful
 • A Scout is considerate
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is courageous
 • A Scout is respectful
 • A Scout cares for the environment

Překlad:

 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Skaut je užitečný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je veselý
 • Skaut je ohleduplný
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je odvážný
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut se stará o životní prostředí

Kanada

 • A Scout is helpful
 • A Scout is trustworthy,
 • A Scout is kind
 • A Scout is cheerful,
 • A Scout is considerate
 • A Scout is clean,
 • And a Scout wise in the use of all resources.

Překlad:

 • Skaut je užitečný
 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je milý
 • Skaut je veselý
 • Skaut je ohleduplný
 • Skaut je čistý
 • A Skaut moudře využívá všech zdrojů

Irsko

 • A Scout is loyal
 • A Scout is trustworthy
 • A Scout helpful
 • A Scout friendly
 • A Scout courteous
 • A Scout kind
 • A Scout obedient
 • A Scout cheerful
 • A Scout thrifty
 • A Scout is pure in thought, word and deed
 • A Scout does all for the glory of god

Překlad:

 • Skaut je loajální
 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je užitečný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je milý
 • Skaut je poslušný
 • Skaut je veselý
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech
 • Skaut dělá vše pro slávu Boží

Japonsko

 • A Scout is faithful.
 • A Scout is friendly.
 • A Scout is courteous.
 • A Scout is kind.
 • A Scout is thrifty.
 • A Scout is courageous.
 • A Scout is thankful.

Překlad:

 • Skaut je věrný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je milý
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je odvážný
 • Skaut je vděčný

Severní Afrika

 • A Scout's honour is to be trusted
 • A Scout is loyal
 • A Scout's duty is to be useful and to help others.
 • A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout
 • A Scout is courteous
 • A Scout is a friend to animals
 • A Scout obeys orders
 • A Scout smiles and whistles under all difficulties
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is clean in thought, word and deed

Překlad:

 • Skautská čest je být důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je přítelem zvířat
 • Skaut je poslušný
 • Skaut se usmívá a píská si přeze všechny potíže
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Chile

 • The Scout places his honor in being worthy of trust.
 • The Scout is loyal.
 • The Scout is useful and helps others, without thinking of compensation.
 • The Scout is a friend to all and a brother to any Scout.
 • The Scout is courteous and gentlemanly.
 • The Scout loves Nature and protects animals and plants.
 • The Scout smiles and sings in difficult times.
 • The Scout is obedient.
 • The Scout is thrifty.
 • The Scout is clean and pure in thought, word and deed.

Překlad:

 • Část skautské cti je v tom, že si zaslouží důvěru
 • Skaut je loajální
 • Skaut je užitečný a pomáhá ostatním, aniž by přemýšlel nad odměnou
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý a gentlemanský
 • Skaut má rád přírodu a chrání zvířata i rostliny
 • Skaut se usmívá a píská si v těžkých časech
 • Skaut je poslušný
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Reference

Překlad a originální znění slibů: http://en.scoutwiki.org/Scout_Law