28. říjen

28. říjen ve skautingu

  • 1940 - nařízení o rozpuštění Junáka