Český skauting

Z SkautWiki
Verze z 17. 9. 2009, 01:15, kterou vytvořil Cinik (diskuse | příspěvky) (doplnění úvodu, na článku bude třeba hodně udělat)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Český skauting má dlouhou tradici, která však byla třikrát násilně přervána, když jeho organizaci jednou zrušili nacisté a dvakrát komunisté. Jeho hlavním proudem je junáctví založené středoškolským profesorem A. B. Svojsíkem, které se od klasického světového skautingu poměrně výrazně odlišuje jednak vyšším důrazem na vlastenectví a národovectví a zároveň nižším důrazem na duchovní rozměr, jednak tím, že je silně ovlivněn setonovským woodcraftem.

Ačkoliv junáctví je hlavním proudem českého skautingu a jeho zakladatel je proto často uváděn obecně jakožto zakladatel skautingu v Českých zemích, je třeba zdůraznit, že svojsíkovský skauting měl v už od svého počátku nezávislé konkurenty. V roce 1938 sice došlo k umělému sloučení celého českého skautingu do jediného spolku Junák, ale šlo o pouze přechodný stav vyvolaný vnějším tlakem, po sametové revoluci a obnovení skautingu v běžných podmínkách došlo opět k výrazné diverzifikaci a organizačnímu rozštěpení hnutí.

Historie

Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce 1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Při psaní knihy „Základy junáctví“ Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Český skauting (dle doby vzniku teprve třetí na světě) byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na pobyt v přírodě (vliv woodcraftu) a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz byl kladen na duchovní (případně náboženské) základy, na rozdíl od některých jiných skautských organizací.

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy (nacisty a komunisty), neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety.

 • 1911 Profesor tělocviku A. B. Svojsík počátkem roku odjel do Anglie a Skandinávie, aby poznal zdejší skauty. Poté začal překládat Scauting for boys do češtiny.
 • 1912 A. B. Svojsík vydal knihu Základy junáctví a 1.srpna uspořádal první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice s třinácti chlapci.
 • 1914 Založen spolek Junák - český skaut.
 • 1915 Založen dívčí skauting. Začíná vydávání časopisu Junák.
 • 1918 Skauti se aktivně zúčastňují zakládání republiky. Vzniká Skautská pošta.
 • 1919 Založen Svaz junáků - skautů RČS, na první schůzi ústřední rady Junáka byla zavedena jako znak svazu lilie s hlavou psa na štítě.
 • 1931 Slovanské jamboree v Praze.
 • 1938 Zemřel A. B. Svojsík.
 • 1939 Sjednoceny skautské organizace ve svazu Junák.
 • 1940 28.října vydal K.H.Frank nařízení o rozpuštění Junáka.
 • 1945 Junák obnoven.
 • 1946 V Praze odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu, založena mohyla na Ivančeně.
 • 1948-1950 Postupná likvidace Junáka komunisty.
 • 1968 Junák obnoven.
 • 1969 17.listopadu je na zasedání ÚV KSČ přijat základ budování Pionýra, čímž došlo ke třetí likvidaci skautingu v Česku.
 • 1989 Junák potřetí obnoven.
 • 1996 Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS
 • 1997 Středoevropské jamboree Fénix v Praze.
 • 2002 první sliby Asociace skautů a skautek Evropy (MV ČR zaregistrována v roce 2004)
 • 2006 Středoevropské jamboree Orbis 2006 v Brně - Mariánském údolí.
 • 2007 Výročí vzniku celosvětového skautingu - 100 let - probíhají oslavy v Praze (šátková metropole), na Ivančeně a vyvrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii.

Šablona:Pahýl část

Současné skautské organizace v ČR

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR (Oficiální stránky Junáka). V současné době (2007) je Junák největší dětskou organizací v ČR s bezmála 50 000 členy.

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší) skautské organizace, které však narozdíl od Junáka nejsou členy celosvětových skautských sdružení WOSM nebo WAGGS:

vzor: jméno organizace (členství v mezinárodní organizaci; počet členů)

Odkazy

Externí odkazy

Doporučená literatura

 • Svojsík, Antonín Benjamin. Základy junáctví: Návod pro výchovu české mládeže na základě systému sira R. Baden-Powella „Scouting for boys“ a za laskavého přispění četných odborníků. Praha: Nakladatelství Merkur, 1991. ISBN 80-7032-001-X.
 • Tichák M. (1994) Po stopách skautů na Olomoucku. 1919-1994. 75 let olomouckého skautingu. - Okresní rada Junáka, Olomouc. ISBN 80-85973-46-4.
 • Skautem ve dvou zemědílech. Díl 2 / Frederick Russell Burnham ; Přeložil a upravil H. Jost. V Praze : Česká grafická Unie (1930) - Národní knihovny ČR

Reference

 • článek byl původně s jen lehkými změnami převzat z této verze stejnojmenného článku na české Wikipedii.