Woodcraft

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Woodcraft - slovo pochází z angličtiny a ve volném překladu znamená „zálesáckou dovednost“. Ačkoliv v angličtině je pod woodcraft zahrnována i jakákoliv umělecká práce se dřevem, v češtině má toto slovo pouze jediný specifický význam - je označením pro vlastní ideovou podstatu Woodcrafterské hnutí, které inicioval ilustrátor a spisovatel Ernest Thompson Seton.

Zažitým českým ekvivalentem je výraz Lesní moudrost (někdy také Moudrost lesa (M. Seifert), počeštěný výraz Vudkraft užívaný po 2. světové válce se neujal). Polským ekvivalentem je výraz Puszczaństwo (má své kořeny ve slově „puscza“ - česky znamená totéž co divočina ve smyslu krajinném)

Východiskem byla Setonova filozofická a etická koncepce, založená na předpokladu, že se člověk rodí jako čistá, nezkažená bytost, která se může výchovou, akceptující přirozené pudy, pod zušlechťujícím vlivem volné přírody přiblížit ideálnímu jedinci. Takovým jedincem byl pro Setona např. Tecumseh.

Za nezbytnou součást výchovy považoval fyzickou práci, spojenou s řemeslným fortelem, nejlépe v lese. (Odtud tedy „woodcraft“). Základní pravidla této výchovy shrnul do tzv. Velkého zákona, a jako programovou část pro vznik woodcrafterských organizací (kmenů) určil 9 hlavních zásad.

Symbolické prvky woodcraftu, které převzal od původních obyvatel amerického kontinentu, spojené s obřady, pravděpodobně na počátku měly uspokojit touhu mladých stoupenců hnutí po romantice a přitáhnout k woodcrafterskému výchovnému programu, nicméně v průběhu let Seton neodolal pokušení a uvažoval i o založení tzv. Rudé lóže (jeho snahy o vytvoření woodcrafterské elity vedl v rámci BSA k vzniku tzv. Orlích skautů ).

Za zakladatele woodcrafterského hnutí je považován Ernest Thompson Seton, který r. 1902 v USA inspiroval partu chlapců, jež si nárokovala jeho pozemky ke svým chlapeckým hrám, k založení prvního woodcrafterského kmene.

Významné postavy woodcrafterského hnutí

Přehled woodcrafterských organizací

 • Liga pro výchovu přírodou - Moudrost lesa (CSR)
 • Forest Schools camps (BG)
 • Liga československých woodcrafterů (CSR)
 • Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League of Czechoslovakia (CSFR)
 • Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League (CR) ([1])
 • Liga lesnej múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia ([2])
 • Zálesácká Liga Československá - The Woodcraft League of Czechoslovakia (CSR)
 • Moravskoslezská Liga Woodcraftu MSLW (CSFR)
 • Woodcrafter ČR - Liga Lesní moudrosti dětí a mládeže (CSFR)
 • Kibbo Kift Kindred (GB)
 • The Woodcraft Chivalry (GB)
 • Woodcraft Rangers (USA)
 • Woodcraft Indians (USA)
 • The Woodcraft League of America (USA)
 • Wolne Harcerstwo (PL)
 • Woodcraft Folk (GB)
 • Liga Lesnej Múdrosti - The Woodcraft League of Slovakia (SK)
 • Združenje slovenskih tabornikov
 • Jugoslovanska gozdovniška liga
 • Setonovi skauti (CSR)
 • Camp Fire Girls (USA)
 • Spojené sbory junáků skautů (CSR)
 • Sdružení zálesáků v RČS (CSR)
 • Děti přírody (CSR)
 • Obec psohlavců (CSR)
 • ISAW - Internacionální Socialistická asociace woodcrafterů (CSR)

Související články

Externí odkazy

Reference

Tento článek vznikl převzetím textu z této verze stejnojmenného článku na české wikipedii