Skautský zákon

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skautský zákon je jakési desatero, které by měl každý skaut dodržovat.

Je to vlastně obraz "ideálního skauta", ke kterému by se měl každý snažit přiblížit.

A zároveň je to pomůcka, díky které víme, nakolik se nám to daří.

Znění českého Skautského zákona

 • Skaut je pravdomluvný
 • Skaut je věrný a oddaný
 • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 • Skaut je veselé mysli
 • Skaut je hospodárný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích

Originální znění Skautského zákona

 • A Scout's honour is to be trusted
 • A Scout is loyal
 • A Scout's duty is to be useful and to help others
 • A Scout is a friend to all and a brother to every other scout, no matter to what social class the other belongs.
 • A Scout is courteous
 • A Scout is a friend to animals
 • A Scout obeys orders
 • A Scout smiles and whistles
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is clean in thought, word and deed

Překlad:

 • Skautská čest je být důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta, bez ohledu na to, k jaké společenské třídě ti druzí patří
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je přítelem zvířat
 • Skaut je poslušný
 • Skaut se usmívá a píská si
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Ukázky dalších znění Skautského zákona

Austrálie

 • A Scout is trustworthy
 • A Scout is loyal
 • A Scout is helpful
 • A Scout is friendly
 • A Scout is cheerful
 • A Scout is considerate
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is courageous
 • A Scout is respectful
 • A Scout cares for the environment

Překlad:

 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Skaut je užitečný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je veselý
 • Skaut je ohleduplný
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je odvážný
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut se stará o životní prostředí

Kanada

 • A Scout is helpful
 • A Scout is trustworthy,
 • A Scout is kind
 • A Scout is cheerful,
 • A Scout is considerate
 • A Scout is clean,
 • And a Scout wise in the use of all resources.

Překlad:

 • Skaut je užitečný
 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je milý
 • Skaut je veselý
 • Skaut je ohleduplný
 • Skaut je čistý
 • A Skaut moudře využívá všech zdrojů

Irsko

 • A Scout is loyal
 • A Scout is trustworthy
 • A Scout helpful
 • A Scout friendly
 • A Scout courteous
 • A Scout kind
 • A Scout obedient
 • A Scout cheerful
 • A Scout thrifty
 • A Scout is pure in thought, word and deed
 • A Scout does all for the glory of god

Překlad:

 • Skaut je loajální
 • Skaut je důvěryhodný
 • Skaut je užitečný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je milý
 • Skaut je poslušný
 • Skaut je veselý
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech
 • Skaut dělá vše pro slávu Boží

Japonsko

 • A Scout is faithful.
 • A Scout is friendly.
 • A Scout is courteous.
 • A Scout is kind.
 • A Scout is thrifty.
 • A Scout is courageous.
 • A Scout is thankful.

Překlad:

 • Skaut je věrný
 • Skaut je přátelský
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je milý
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je odvážný
 • Skaut je vděčný

Severní Afrika

 • A Scout's honour is to be trusted
 • A Scout is loyal
 • A Scout's duty is to be useful and to help others.
 • A Scout is a friend to all and a brother to every other Scout
 • A Scout is courteous
 • A Scout is a friend to animals
 • A Scout obeys orders
 • A Scout smiles and whistles under all difficulties
 • A Scout is thrifty
 • A Scout is clean in thought, word and deed

Překlad:

 • Skautská čest je být důvěryhodný
 • Skaut je loajální
 • Povinností skauta je být užitečný a pomáhat ostatním
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý
 • Skaut je přítelem zvířat
 • Skaut je poslušný
 • Skaut se usmívá a píská si přeze všechny potíže
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Chile

 • The Scout places his honor in being worthy of trust.
 • The Scout is loyal.
 • The Scout is useful and helps others, without thinking of compensation.
 • The Scout is a friend to all and a brother to any Scout.
 • The Scout is courteous and gentlemanly.
 • The Scout loves Nature and protects animals and plants.
 • The Scout smiles and sings in difficult times.
 • The Scout is obedient.
 • The Scout is thrifty.
 • The Scout is clean and pure in thought, word and deed.

Překlad:

 • Část skautské cti je v tom, že si zaslouží důvěru
 • Skaut je loajální
 • Skaut je užitečný a pomáhá ostatním, aniž by přemýšlel nad odměnou
 • Skaut je přítelem všech a bratrem každého skauta
 • Skaut je zdvořilý a gentlemanský
 • Skaut má rád přírodu a chrání zvířata i rostliny
 • Skaut se usmívá a píská si v těžkých časech
 • Skaut je poslušný
 • Skaut je šetrný
 • Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i činech

Reference

Překlad a originální znění slibů: http://en.scoutwiki.org/Scout_Law