Skautský slib

Z SkautWiki

Skautský slib je slavnostní slib, který skládají členové skautského hnutí. Jeho složením se člověk stává skautem a deklaruje odhodlání dodržovat základní ideje skautingu: principy povinnosti k Bohu, sobě samému a bližním. Jde o jeden z charakteristických znaků skautingu.[1]

Ačkoliv všechny skautské sliby vychází ze slibu, který ustanovil generál Baden-Powell, díky diverzifikaci hnutí se dnes mezi sebou sliby různých skautských organizací někdy i dost podstatně odlišují, přičemž nejzásadnější rozdíly jsou zpravidla: a) zda a do jaké míry je v tomto slibu zmíněna odpovědnost k Bohu, b) forma odkazů na plnění občanské povinnosti.

Některé organizace, nepoužívají pojem "slib", ale "přísaha", např. Boy Scouts of America.

Varianty slibů

Baden-Powell

Skautský slib ve své originální podobě, jak jej sepsal generál Baden-Powell ve Scouting for Boys

On my honour I promise that I will do my best:
1. To do my duty to God and the King.
2. To help other people at all times.
3. To obey the Scout Law.

Překlad:

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:
1. Plnit své povinnosti k Bohu a ke králi.
2. Pomáhat druhým v každé době.
3. Zachovávat skautský zákon. [2]

Junák - český skaut

Slib této organizace pochopitelně neslibuje plnění povinností vůči králi, nicméně zajímavějším faktem je, že ze slibu byl zcela vyškrtnut Bůh, který je zmíněn pouze v dobrovolné doložce. Je to logická reakce na fakt, že český skauting patří mezi nejsekularizovanější na světě a skautské tradice spojené s vírou či vztah k Bohu se ve významné míře pěstují pouze v některých specializovaných ("křesťanských" či "katolických") oddílech. Poměrně legrační může někomu připadat fakt, že poněkud efemérní Pravda a Láska, které ho nahradily, jsou psány s velkými písmeny, takto se totiž běžně používají v křesťanských textech jako synonyma pro Boha.

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:
1. sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
3. duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh! (dobrovolná doložka)

Guides et Scouts d'Europe (AGSE)

Naproti tomu francouzský AGSE, jeden z pilířů křesťanského skautingu, s Bohem ve slibu nešetří.

Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m’engage:
1. a servir de mon mieux Dieu, l’Église, ma patrie et l’Europe,
2. a aider mon prochain en toutes circonstances,
3. a observer la loi scoute.

Překlad:

Na svoji čest se s milostí Boží zavazuji:
1. sloužit co nejlépe Bohu, Církvi, své vlasti a Evropě,
2. pomáhat svým bližním za všech okolností,
3. řídit se skautským zákonem.[3]

Stejný nebo velmi podobný slib mají i ostatní členové FSE, včetně v ČR působící Skauti Evropy, z.s..[4]

Slovenský skauting

U slovenského slibu je zajímavá existence ?dobrovolné doložky? podobné české i za situace, kdy je Bůh zmíněn ve vlastním slibu.

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
plniť si povinnosti voči Bohu a vlasti
pomáhať v každom čase svojim blížnym
dodržiavať skautský zákon. [5]
Tak mi Pán Boh pomáhaj! (?dobrovolná doložka?)[6]

ZHP a ZHR

Harcerský slib (Przyrzeczenie Harcerskie) organizací ZHP a ZHR, jakož i několika menších harcerských skupin.

Mam szczerą wolę całym życiem:
pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.[7]

Překlad

Jsem upřímně odhodlán celým svým životem:
plnit službu Bohu i Polsku,
ochotně pomáhat bližním
a dodržovat harcerský zákon.[8]

BSA a GSUSA

Boy Scouts of Amerika (BSA)

BSA označuje svůj slavnostní závazek nikoliv jako slib (promise), ale jako přísahu (oath).

On my honor, I will do my best
To do my duty To God and my country
To obey the Scout Law;
To help other people at all times;
To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight.

Překlad

(Přísahám)Na svoji čest, že budu co nejlépe:
Dodržovat Skautský zákon;
Plnit svou odpovědnost vůči Bohu a své vlasti;
Pomáhat jiným lidem v každé době;
Udžovat se fyzicky silným, mentálně bdělým a morálně čistým.[9]


Girl Scouts of the USA (GSUSA)

Tento slib je zajímavý tím, že nemá zcela pevnou formu - slovo God (Bůh) je zde chápáno poměrně široce a slibující má právo je nahradit tak, aby lépe vystihovalo její životní přesvědčení.

On my honor, I will try:
To serve God* and my country,
To help people at all times,
And to live by the Girl Scout Law.

Překlad

Na mou čest se vynasnažím:
Sloužit Bohu* své zemi,
Pomáhat lidem v každé době,
a žít podle zákona skautek.[10]

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. Podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 2. Originální znění i překlad podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 3. Originální znění i překlad podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 4. Znění slibu ASSE je velmi podobné:
  Slibuji na svou čest,
  že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
  sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě
  stále pomáhat svým bližním
  a dodržovat skautský zákon.
  viz zde: http://www.fse.cz/?q=skautsky-zakon (navštíveno 22. 8. 2008)
 5. Originální znění podle stránek 15. zboru Javorina; dostupné: http://www.15zbor.estranky.cz/stranka/o-skautingu (navštíveno 19. 9. 2008)
 6. Tento dovětek bez dalšího vysvětlení uvádí stránky 34. zboru Don Bosca v Bratislave; dostupné: http://34zbor.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=51 (navštíveno 19. 9. 2008)
 7. Originální znění podle polských Wikisource; dostupné: http://pl.wikisource.org/wiki/Przyrzeczenie_harcerskie (navštíveno 18. 9. 2008)
 8. Překlad podle Cinika
 9. Znění převzato z angl. verze ScoutWiki, překlad podle Cinika
 10. Znění převzato z angl. verze ScoutWiki, překlad podle Cinika