The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Skautský slib

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Skautský slib je slavnostní slib, který skládají členové skautského hnutí. Jeho složením se člověk stává skautem a deklaruje odhodlání dodržovat základní ideje skautingu: principy povinnosti k Bohu, sobě samému a bližním. Jde o jeden z charakteristických znaků skautingu.[1]

Ačkoliv všechny skautské sliby vychází ze slibu, který ustanovil generál Baden-Powell, díky diverzifikaci hnutí se dnes mezi sebou sliby různých skautských organizací někdy i dost podstatně odlišují, přičemž nejzásadnější rozdíly jsou zpravidla: a) zda a do jaké míry je v tomto slibu zmíněna odpovědnost k Bohu, b) forma odkazů na plnění občanské povinnosti.

Některé organizace, nepoužívají pojem "slib", ale "přísaha", např. Boy Scouts of America.

Varianty slibů

Baden-Powell

Skautský slib ve své originální podobě, jak jej sepsal generál Baden-Powell ve Scouting for Boys

On my honour I promise that I will do my best:
1. To do my duty to God and the King.
2. To help other people at all times.
3. To obey the Scout Law.

Překlad:

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:
1. Plnit své povinnosti k Bohu a ke králi.
2. Pomáhat druhým v každé době.
3. Zachovávat skautský zákon. [2]

Junák - český skaut

Slib této organizace pochopitelně neslibuje plnění povinností vůči králi, nicméně zajímavějším faktem je, že ze slibu byl zcela vyškrtnut Bůh, který je zmíněn pouze v dobrovolné doložce. Je to logická reakce na fakt, že český skauting patří mezi nejsekularizovanější na světě a skautské tradice spojené s vírou či vztah k Bohu se ve významné míře pěstují pouze v některých specializovaných ("křesťanských" či "katolických") oddílech. Poměrně legrační může někomu připadat fakt, že poněkud efemérní Pravda a Láska, které ho nahradily, jsou psány s velkými písmeny, takto se totiž běžně používají v křesťanských textech jako synonyma pro Boha.

Slibuji na svoji čest jak dovedu nejlépe:
1. sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
3. duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
K tomu mi pomáhej Bůh! (dobrovolná doložka)

Guides et Scouts d'Europe (AGSE)

Naproti tomu francouzský AGSE, jeden z pilířů křesťanského skautingu, s Bohem ve slibu nešetří.

Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m’engage:
1. a servir de mon mieux Dieu, l’Église, ma patrie et l’Europe,
2. a aider mon prochain en toutes circonstances,
3. a observer la loi scoute.

Překlad:

Na svoji čest se s milostí Boží zavazuji:
1. sloužit co nejlépe Bohu, Církvi, své vlasti a Evropě,
2. pomáhat svým bližním za všech okolností,
3. řídit se skautským zákonem.[3]

Stejný nebo velmi podobný slib mají i ostatní členové FSE, včetně v ČR působící Skauti Evropy, z.s..[4]

Slovenský skauting

U slovenského slibu je zajímavá existence ?dobrovolné doložky? podobné české i za situace, kdy je Bůh zmíněn ve vlastním slibu.

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl:
plniť si povinnosti voči Bohu a vlasti
pomáhať v každom čase svojim blížnym
dodržiavať skautský zákon. [5]
Tak mi Pán Boh pomáhaj! (?dobrovolná doložka?)[6]

ZHP a ZHR

Harcerský slib (Przyrzeczenie Harcerskie) organizací ZHP a ZHR, jakož i několika menších harcerských skupin.

Mam szczerą wolę całym życiem:
pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.[7]

Překlad

Jsem upřímně odhodlán celým svým životem:
plnit službu Bohu i Polsku,
ochotně pomáhat bližním
a dodržovat harcerský zákon.[8]

BSA a GSUSA

Boy Scouts of Amerika (BSA)

BSA označuje svůj slavnostní závazek nikoliv jako slib (promise), ale jako přísahu (oath).

On my honor, I will do my best
To do my duty To God and my country
To obey the Scout Law;
To help other people at all times;
To keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight.

Překlad

(Přísahám)Na svoji čest, že budu co nejlépe:
Dodržovat Skautský zákon;
Plnit svou odpovědnost vůči Bohu a své vlasti;
Pomáhat jiným lidem v každé době;
Udžovat se fyzicky silným, mentálně bdělým a morálně čistým.[9]


Girl Scouts of the USA (GSUSA)

Tento slib je zajímavý tím, že nemá zcela pevnou formu - slovo God (Bůh) je zde chápáno poměrně široce a slibující má právo je nahradit tak, aby lépe vystihovalo její životní přesvědčení.

On my honor, I will try:
To serve God* and my country,
To help people at all times,
And to live by the Girl Scout Law.

Překlad

Na mou čest se vynasnažím:
Sloužit Bohu* své zemi,
Pomáhat lidem v každé době,
a žít podle zákona skautek.[10]

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. Podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 2. Originální znění i překlad podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 3. Originální znění i překlad podle Skaut.org; dostupné: http://www.skaut.org/skauting.svet.php#b4 (navštíveno 18. 9. 2008)
 4. Znění slibu ASSE je velmi podobné:
  Slibuji na svou čest,
  že s pomocí Boží budu ze všech svých sil
  sloužit Bohu, církvi, své vlasti a Evropě
  stále pomáhat svým bližním
  a dodržovat skautský zákon.
  viz zde: http://www.fse.cz/?q=skautsky-zakon (navštíveno 22. 8. 2008)
 5. Originální znění podle stránek 15. zboru Javorina; dostupné: http://www.15zbor.estranky.cz/stranka/o-skautingu (navštíveno 19. 9. 2008)
 6. Tento dovětek bez dalšího vysvětlení uvádí stránky 34. zboru Don Bosca v Bratislave; dostupné: http://34zbor.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=51 (navštíveno 19. 9. 2008)
 7. Originální znění podle polských Wikisource; dostupné: http://pl.wikisource.org/wiki/Przyrzeczenie_harcerskie (navštíveno 18. 9. 2008)
 8. Překlad podle Cinika
 9. Znění převzato z angl. verze ScoutWiki, překlad podle Cinika
 10. Znění převzato z angl. verze ScoutWiki, překlad podle Cinika