Skautská esperantská liga

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Baden Powell a Esperanto

Třetí univerzální kongres Esperanta se uskutečnil 1907 v Cambridge. Pravděpodobně Baden-Powell se o tom doslechl. Po prvém skautské táboře, který byl v roce 1907, Sir William Smith, zakladatel « boy's brigade » požádal Baden Powella, aby vypracoval dílko "Scouting for boys", které pojednávalo o tom, jak adaptovat « scouting » pro mládež. Toto dílko bylo vydáno v 6 brožurkách, každý týden vyšla jedna. První série vyšla 15. ledna 1908 a tato série měla takový úspěch, že v květnu toho roku, byly všechny série vydány v jedné knize.

Ve třetím sešitě této série Baden-Powell radil skautům, aby se učili esperanto. Naleznete to na straně 202 originálu knihy « Scouting for boys »

Originál (anglicky) Překlad (česky)
Also if you want to use a secret language in your patrol, you should all set to work to learn ”esperanto“. It is not difficult, and is taught in a little book costing one penny. This language is being used in all countries so that you would be able to get on it abroad now.
Chcete-li mít v družině tajný jazyk, naučte se esperanto. Není těžké, vyučuje se podle malé knížečky, která stojí okolo jedné pence. Tento jazyk se používá na celém světě, a tak ho potom můžete použít také při cestě do zahraničí.

Fakt, že Baden-Powell se o esperantu zmínil ve « Scouting for boys » je velice zajímavým faktem. (ve výstavbě :-)

La fakto ke Baden-Powell menciis esperanton en « Scouting for boys » estas tre interesa afero. Oni povas pensi ke Baden-Powell taksis esperanton estiminda kaj ke li parolis pri gxi al sia edzino Olave Baden-Powell. Efektive, post lia forpaso, multe pli poste, en 1950 en letero al sinjorino Dr Lydia De Vilbis, sxi skribis: «Mi jam ofte opiniis ke estus bonege se sinjorino Roosevelt povus konvinki Usonon akcepti esperanton en la tuta mondo kaj enkondukigi gxin en la programon de cxiuj lernejoj kaj organizajxoj. Estus vere plej grave por la mondo kaj cxefe tre utila por bona interkomprenigxo inter la popoloj, kiuj estas tre dividitaj pro la lingva diverseco.»

Eleonor Roosevelt estis la edzino de eksprezidento de Usono Franklin Roosevelt kaj dum la epoko de tiu leter-intersxangxo, sxi estis la prezidantino de la homrajta komitato de UN. Tio eble kontribuis al pretigo de la vojo al la rezolucioj favoraj al esperanto far de UNESKO en 1954 kaj 1985.

Historie SEL

(ve výstavbě :-)

Externí linky

http://www.skolta.org domovská stránka SEL La Skolta Mondo