The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Harcer

Z SkautWiki
Přejít na: navigace, hledání

Harcer / harcerka (pl. Harcerz / harcerka) je v širším významu každý člen harcerského hnutí, v užším pak ten člen harcerského hnutí, který náleží k určité věkové skupině, jejíž vymezení se v rámci různých harcerských organizací liší.

Slovo má původ ve slově harcownik (česky harcovník), což byl rytíř pohybující se před hlavním tělesem armády a vyhledávající samostatné souboje s nepřátelskými oponenty ještě před zahájením hlavní bitvy.

V ZHR jsou harcery v užším slova smyslu členové o věku 10-16 let, v ZHP členové ve věku 10-13 let (a členové o věku 13-16 let se nazývají „starší harceři“). Mladší věková skupina jsou „pašáci“ (pl. Zuchy), starší „starší harceři“ či „poutníci“ (pl. wędrownicy).