Asociace skautů a skautek Evropy

Z SkautWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Logo europe.svg

Skauti Evropy, z. s. je česká křesťanská skautská organizace, která spolupracuje s Mezinárodní unií skautek a skautů Evropy - Federací evropského skautingu (UIGSE-FSE). ASSE je součástí UIGSE-FSE, používá symboliku i výchovnou metodu UIGSE-FSE a její členové jsou členy UIGSE-FSE.

Historie FSE

První sliby členů této organizace byly složeny v roce 2002, v roce 2004 byla organizace zaregitrována u MV ČR. V roce 2008 existovaly oddíl a smečka v Praze a další vznikaly v Litoměřicích a Olomouci.

Vznik katolického skautingu

Po svém zrodu se skauting rychle šířil za hranice britského impéria, také na evropský kontinent s katolickou tradicí. Otce Jacques Sevina (a dále Jean Corbisiear, Earl Mario di Carpegnu) lze považovat za zakladatele katolického skautingu. Sevinovi se podařilo bez zásahu do výchovné metody přizpůsobit skauting katolickému kontextu.

POČÁTKY FSE

1956
Kolín nad Rýnem - setkání cca 50 německých a francouzských vůdců (mezi nimi byli i katolíci, protestanti i ortodoxní) z kterého vzešlo FSE.
Jako symbol byl přijat 8mi hrotý kříž se zlatou lilii. Bylo to v den, kdy církev hlásá osm blahoslavenství (1. 11.).
Třicet let před Evropskou unii byla přijata modrá vlajka s 12 zlatými hvězdami a skautský slib obohacen o slib věrnosti Evropě.
1956
vznik německé asociace
1958-60
vznik francouzské, anglické a belgické asociace
1962
do FSE vstupuje Perig Geraud-Keraod a jeho manželka Lizig, když po 25 letech opouštěli své funkce, FSE čítala již více než 50 000 členů...
1973
založení kanadské asociace
1975
pouť FSE do Říma. Papež Pavel VI. podpořil práci a činnost FSE.
1976
opětovné založení německé katolické asociace, vznik FSE v Itálii a Lucembursku
1977
vstup švýcarského združení
1978
vznik španělské a portugalské asociace
1980
UIGSE-FSE dostává poradní status Rady Evropy
1981
vzniká rakouské združení
1990-1995
vstup zemí bývalého komunistického bloku (Maďarska, Rumunska, Litvy, Polska)
1994
Eurojam Viterbo - setkání 7500 skautek a skautů Evropy s papežem Janem Pavlem II. v bazilice sv. Petra.
Během 90.
let se objevují nová centra v Albánii, Bulharsku, Bělorusku, Lotyšsku, České republice a Ukrajině.
2003
Eurojam Zelazko v Polsku, kde se sešlo více než 9500 skautů a skautek Evropy.

Dnes má UIGSE. více než 55 000 členů ve více než dvaceti evropských zemích a v Kanadě.


HISTORIE FSE V ČR

1999
na počátku byl tábor s Francouzy na Čechrově
první setkání se systémem FSE
2000
práce na změně stylu skautingu (B. P.)
první pokus o táboření po družinách
2001
první tábor ve stylu FSE Rurey - Francie
setkání s již fungující francouzskou družinou FSE - Lev, která již několik let pracovala v Praze
2002
první skautské sliby FSE - zámek Lemberk
mezinárodní tábor v Dolních Heřmánkách (Česko-Polsko-Francouzský)
vznik smečky vlčat v Praze
2003
účast na Eurojamu - Polsko - Zelazko, mezinárodní tábor skautek a skautů Evropy z 20 zemí Evropy (9000 účastníků)
první zviditelnění skautů Evropy z ČR ve federaci
2004
oficiální vznik asociace skautek a skautů Evropy (ASSE)
mezinárodní tábor na Červené Lhotě (Česko-Polsko-Francouzský)
2005
tábor skautů na Slovensku - Litmanová
2006
sněm ASSE
2008
tábor skautů v Polsku
vznik samostatné družiny Los v Litoměřicích
2009
zánik smečky vlčat v Praze
sněm ASSE - chateau Červená Lhota
2010
první návštěva federálního komisaře UIGSE v Praze
vznik smečky vlčat Praha-Liboc
mezinárodní tábor Slovensko - Davidov (Česko-Slovensko-Polský)
2011
vznik starších skautek a roverského klanu FSE v Praze
vznik družiny skautů Praha-Liboc
mezinárodní tábor Česká republika - Dukovany (Česko-Švýcarský)

Externí odkazy